DOBRE MIEJSCE NA ZMIANY budujemy stronę, tymczasem zapraszamy na kwietniowe szkolenie!

Relacja Ja – Ty – wprowadzenie do relacyjnego nurtu Gestalt w pracy z klientem

Badania dotyczące skuteczności pomocy psychologicznej wskazują, iż relacja z klientem jest jednym z czynników wpływającym na trwałą zmianę. Odpowiednia relacja prowadzi do poprawy stanu klienta, pomaga mu osiągać jego własne cele, wpływa na polepszenie jakości jego życia.

Relacyjny nurt Gestalt uwzględnia tworzenie przestrzeni do jak najlepszej zmiany. Osobowy kontakt nazywany „relacją Ja – Ty” daje możliwość poszukiwania odpowiednich, jak najlepszych dróg do zaspokojenia potrzeb klienta.

Kontakt z osobą jako całością – z jego myślami, uczuciami, z jego ciałem, duchem, jego relacjami tworzy szeroki wachlarz możliwości wprowadzenia potrzebnej zmiany. Praca w obszarze pogłębionej świadomości siebie, twórcze eksperymentowanie prowadzi do uzyskania oczekiwanego efektu – zarówno w pracy indywidualnej, jak i w pracy grupowej.

Celem szkolenia „Relacja Ja – Ty – wprowadzenie do relacyjnego nurtu Gestalt w pracy z klientem” jest stworzenie takiej przestrzeni, w której uczestnicy będą mieli okazję poznać i doświadczyć wielu dróg tworzenia kontaktu i budowania relacji z klientem. Będą również mieli okazję zwiększyć listę technik pracy z klientem.

Adresaci:
Studenci ostatnich lat studiów społecznych i humanistycznych, psychologowie, pedagodzy, coachowie, wychowawcy, interwenci kryzysowi, pracownicy służby zdrowia, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, trenerzy, trenerzy grupowi, menedżerowie, liderzy zespołów. Wszyscy ci, którzy udzielają pomocy psychologicznej, wsparcia psychicznego, interweniują w kryzysie, zarządzają zespołem, pomagają w rozwoju osobistym innym. Dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swój repertuar metod i technik pracy z klientem w obszarze wsparcia i pomocy psychologicznej.

W programie:

 • „Ecce homo”, czyli elementy antropologii Gestalt
 • „Czego oczy nie widzą”, czyli psychologia Gestalt w pracy z klientem
 • „Kontakt” – podstawowe narzędzie pracy
 • Zjawiska psychologiczne ułatwiające i utrudniające pracę
 • „Jak zrobić coś z niczego” – techniki dramatyczne w pracy z klientem
 • „Gdzie, dlaczego i po co idziemy”, czyli tworzenie planów działania
 • „Samobóje” w pracy z klientem
 • „Śrubokręty, młotki, dłuta, czy gołe ręce” – narzędzia w podejściu Gestalt
 • „Płaszczyki, drugie dna, tajemnice w szafie i zapachy z piwnicy” – praca w obszarze pogłębionej świadomości

 Efekty:

 • Umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem
 • Umiejętność konstruowania wspierającej relacji
 • Zdobycie wiedzy z zakresu psychologii oraz psychoterapii Gestalt
 • Poznanie narzędzi psychologicznych z relacyjnego nurtu Gestalt
 • Umiejętność wykorzystania różnorodnych technik Gestalt w pracy z klientem
 • Wiedza na temat sposobów pracy w różnego rodzaju sytuacjach
 • Poszerzenie i pogłębienie samoświadomości dotyczącej własnej pracy

Absolwenci szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa zgodny z wymogami MEN.

Prowadzący:
Łukasz Krawętkowski – certyfikowany psychoterapeuta, psycholog, trener treningu interpersonalnego (rekomendacja II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Twórca wrocławskiego INSTYTUTU PROCES; dyrektor merytoryczny Szkoły Pomocy Psychologicznej PROCES. Wykładowca akademicki, autor artykułów o tematyce psychologicznej i materiałów szkoleniowych dla służb interwencji kryzysowej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci, terapię par i psychoterapię rodzin; udziela konsultacji wychowawczych oraz pomocy psychologicznej osobom po urazach. Prowadzi treningi, szkolenia i warsztaty.

Wymagania:

 • Uczestnicy pracujący z klientem w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej (wsparcie, psychoterapia, interwencja kryzysowa, coaching, szkolenia, treningi indywidualne)
 • Wygodny, nie krępujący ruchów strój, obuwie na miękkiej podeszwie; otwartość na nowe doświadczenia w kontakcie z innymi.
 • Prosimy o przyniesienie ze sobą jakiegoś rekwizytu, np. parasol.

Czas: 3 dni (piątek-sobota-niedziela)

 • piątek 22.04 – 16:00-19:00
 • sobota 23.04 – 9:00-17:00
 • niedziela 24.04 – 9:00-17:00

Inwestycja: 450 zł

Miejsce: Rzeszów, Plac Wolności 1, II piętro – DOBRE MIEJSCE NA ZMIANY

Zgłoszenia poprzez formularz dostępny tutaj – kliknij

Informacje dodatkowe: Monika, e-mail: styga.monika@gmail.com; tel: 603-500-571